Vsemogočni Bog, gospodar zgodovine, dobri Oče vseh ljudi!
Ozri se na nas, ki te zbrani kot varuhi spomina ponižno prosimo.
Ti si nas poklical v to preroško službo.
Ti si nam zaupal nalogo, da prisluhnemo tvoji besedi in da jo povemo svetu.
Ozri se, prosimo te, na premnoge žrtve človeške zaslepljenosti in sovraštva.
Ti si jim že ponudil svoj objem.
Ti si jih že povabil k sebi, čeprav nekateri še niso bili deležni našega slovesa.
Zato jim želimo ponuditi vsaj ta simbolični prostor groba, za katerega te prosimo, da ga blagosloviš.
Naj po tvojem usmiljenju postane to pokopališče kraj spomina.
Naj vejejo nad njim tvoje sapice kot na dan stvarjenja.
Naj ga obseva vzhajajoče Sonce z višave kot na dan vstajenja.
Naj ga obiskuje naša molitev, ki naj pri Bogu in pri ljudeh izmoli milost odpuščanja in sprave.
To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Zato naj pride na to pokopališče, na to sveto njivo,
blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha
in tam vedno ostane.
Amen.
S spominom slavimo Gospoda.
Bogu hvala. 

Pripravil p. prof. dr. Miran Špelič